ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง “รองเลขาธิการ สปส.” มอบสิทธิประโยชน์ แก่ทายาทลูกจ้างชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง

30 มิถุนายน 2565

รมว.เฮ้ง ส่ง “รองเลขาธิการ สปส.” มอบสิทธิประโยชน์

แก่ทายาทลูกจ้างชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการด่วนให้ สำนักงานประกันสังคม เยียวยาให้การช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ย่านสำเพ็งอย่างเร่งด่วน โดยวันนี้ 29 มิถุนายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ลงพื้นที่มอบเงินค่าทำศพแก่ทายาทนาย PHEAK DOEUM ลูกจ้างห้างผ้าใบราชวงศ์ ชาวกัมพูชาที่เสียชีวิต ณ วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นายนันทชัย กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และกำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดูแลช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเร่งด่วน แม้เกิดกับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เป็นชาวต่างด้าวทุกคนโดยไม่คำนึงสัญชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ในวันนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ผมและท่านผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ลงพื้นที่มามอบเงินช่วยเหลือทายาทคือ นางสาว SREYNEANG NOB ซึ่งเป็นภรรยาของนาย PHEAK DOEUM ลูกจ้างห้างผ้าใบราชวงศ์ ชาวกัมพูชา จะได้รับค่าทำศพจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีตาย 722,904 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ 17,512 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) เป็นเงินทั้งสิ้น 790,416 บาท

นายนันทชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำว่า สำนักงานประกันสังคม มีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน โดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็จะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างครบถ้วน ทันท่วงที เพราะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกคนคือคนในครอบครัวประกันสังคม

 …………………………………….……………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน